diumenge, 4 d’octubre del 2009

Celebrem la notícia d'una nova seu del Parc Natural del Cadí-Moixeró a la Cerdanya, la comarca que més visitants aporta a aquest espai natural protegit i una de les més poblades del parc.

Aquesta nova seu a la Cerdanya del Parc Natural del Cadí-Moixeró és una reivindicació de fa molts anys d'aquesta comarca i d'aquelles organitzacions que ja, des de la declaració del Parc Natural ho vàrem reclamar.

La nova oficina ha de complementar, i no substiuïr, l'altra oficina que el Parc ja té a Bagà, a la comarca veïna del Bergadà, on hi ha les oficines de la direcció, tècnics i administratius. A la de la Cerdanya caldrà dotar-la de totes aquelles eines que la facin tan operativa com la de Bagà amb personal, materials i continguts expositius entre d'altres.

Aquesta nova seu ha de venir a resoldre un buit important en l'atenció als visitants del Parc Natural i, alhora, ha de contribuïr a la sensibiltzació envers la natura i els seus recursos i els poblaments humans d'aquesta banda del Parc.

Tal com anuncien els seus impulsors, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i les institucions locals i comarcals, aquesta nova seu ha de servir per impulsar la investigació i l'enfortiment d'iniciatives envers els valors naturals que el Parc vol protegir i conservar.

Però reclamem també, que la dotació financera del Parc augmenti considerablement si vol reeixir en aquesta important tasca, ja que ara el pressupost del mateix té deficiències importants tant en el camp dels recursos destinats a la conservació de la biodiversitat a llarg termini, com a les iniciatives socio-econòmiques sostenibles.

Tantmateix, aquesta nova oficina del Parc Natural ha de servir també com a punt d'informació i sensibilització de totes aquelles àrees naturals protegides de la comarca de la Cerdanya: les reserves fluvilas de l'alt Segre, les reserves de caça, les àrees de la xarxa natura 2000, així com aquells elements naturals més destecats.

Des de la Fundació Natura del Món (World Nature) ens felicitem de la notícia i contribuïrem a l'èxit, que segur, aquesta nova seu del Parc Natural tindrà en el futur per als habitants i visitants de la Cerdanya, així com de la riquesa natural que el Parc acull i que la Cerdanya té. Contribuïrem, en col·laboració amb la direció i el patronat del Parc Natural, i les administracions, institucions i col·lectius implicats, en la conservació dels valors naturals, paissatgístics i culturals del Parc Natural del Cadí-Moixeró i, en general, dels Pirineus.


Antoni Carulla
President
Fundació World Nature (Natura del Món) - Projecte Pirineus (PROPIR)
Conservació de la Biodiveristat i Cooperació al Desenvolupament als Pirineus.