dilluns, 2 de novembre del 2009


CANVI CLIMÀTIC ALS PIRINEUS i ZONES D’ALTA MUNTANYA (I)

Avui podem discutir sobre les conseqüències i les actuacions que cal emprendre davant el canvi climàtic, però no sobre el fenomen. Negar l’existència d’un canvi sever en el clima planetari provocat per les activitats humanes és d’una profunda ignorància.

La discussió social no pot estar al voltant de l’existència o no d’aquest fenomen, sinó de les conseqüències que aquest pot tenir sobre les nostres societats i les solucions que ens caldrà, urgentment, emprendre.

Aquests dies que a Barcelona se celebren les reunions preparatòries de la cimera de Copenhaguen, la renovació de Kyoto, volem posar èmfasi respecte les alteracions que provoca el canvi climàtic als Pirineus i a les zones d’alta muntanya en general i les conseqüències que aquest pot tenir en el futur.

Les incidències d'aquest canvi climàtica als Pirineus són diversos així com les seves solucions:

1- Canvis en el règim hidíc i la disponibilitat d'aigua.
2- Canvis en el mantell nival i la seva estacionalització
3- Pèrdua d'espècies de fauna i la flora
4- Amenaça a l'agricultura i ramaderia

De tots aquest temes en parlerem en els propers dies, comencem però amb els "canvis de règim hídric i la disponibilitat d'aigua, a continuació.

Una dels aspectes més rellevants sobre el canvi climàtic rau en la variació de les precipitacions (en forma de pluja o neu) tant en la seva abundància, freqüència com intensitat. Les zones de muntanya, com els Pirineus, són les que generen la major part dels recursos hídrics del nostre país i de les zones mediterrànies, on en general, la precipitació és escassa, l’evaporatranspiració és elevada i existeix un fort contrast entre estació humida i seca.

La major part dels recursos hídrics que es consumeixen en les terres baixes (consum urbà, industrial i agrícola, especialment el regadiu), procedeixen de capçalera, el que els converteix en un recurs hídric amb un altíssim valor estratègic per al desenvolupament de les terres baixes.
Les principals variables que controlen la producció d’aigua en una conca són la precipitació, la intercepció i l’evaporatranspiració. Aquests factors es troben estretament relacionats amb canvis en el clima i en els usos del sòl/coberta vegetal.

Canvi en la relació entre precipitació i cabal en els rius pirinencs, període 1910-2000
Aquests canvis tenen fluctuacions de 15-20 anys
(Font: Departamento de Procesos Geoambientales y Cambio Global Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC)

Els canvis en els usos del sòl, de la composició del mantell vegetal (per exemple: de l’abandó de feixes de cultiu en alçada), de l’aprofitament dels recursos hídrics com els embassaments, les estacions d’esquí, o l’explotació forestal tenen conseqüències ja estudiades per diferents equips multidisciplinars de diferents universitats i centres d’investigació com el “Instituto Pirenaico de Ecologia – CSIC”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada